Billede af + 2 logo #Kursus/Arrangementer

+2 Efteruddannelsesforløb

Efteruddannelse giver nyuddannede viden om jura, aftaler, processer mm.