AART søger projektleder med udbudserfaring

Opdateret 03.12.18

Er du vant til at gennemføre projekter over tærskelværdien for offentlige bygherre, så er det præcis dig vi gerne vil ansætte som projektleder på vores kontor i Aarhus. 

I AART architects har vi mange erfarme og kompetente projektledere, men vi savner en profil med interesse for og stor erfaring i at gennemføre udbud iht. EU-udbudsdirektivet. En projektleder, der er fortrolig med de processer og procedurer, som denne særlige type af projekter kræver - og som trives med at dele sin specialistviden på området. 

I rollen skal du kunne kombinere ledelsen af egne projekter, samtidig med at du har en tværgående stabsrolle i forhold til at sikre en korrekt gennemførelse af EU-udbud. Som projektleder får du et kompetent projekthold med erfarne arkitekter og konstruktører og professionel sparring med din teamleder og den projektansvarlige partner. Som stabsfunktion vil du være en del af et fagligt fællesskab med vores COO og interne jurist.

Vi forestiller os, at du er arkitekt, konstruktør, ingeniør eller bygherrerådgiver, men din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende. Det vigtigste er dine mange års interesse og erfaring indenfor EU udbud og projektledelse. 

Kvalifikationer og kompetencer

  • Rutineret i oprettelse, udfyldelse og upload af diverse bekendtgørelser på Tenders Electronic Daily (TED - EU-tidende via E-notices) i forbindelse med flere typer af udbudsprocesser og tilhørende frister.  
  • Rutineret i oprettelse og udfyldelse af ESPD-dokumenter, herunder vurdering af, hvilke oplysninger, der er relevant at indhente fra ansøgerne. 
  • Erfaring med udbudsformer og evalueringsmodeller. 
  • Trives med og overholder tidsplaner og -frister og arbejdsgange i forbindelse med udbudsprocesser.
  • Dokumenteret erfaring med gennemførsel af projekter til aftalt tid, økonomi og kvalitet.
  • Arbejder struktureret, har styr på detaljer og deadlines.
  • Kan coache sideordnede kollegaer.

AART tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår med kontorer i Aarhus, København og Oslo og aktiviteter i hele Norden, så er der på sigt mulighed for at fortsætte din karriere i et andet nordisk land.

Vi afholder løbende samtaler i december og januar måned.

Ansøgningsfrist: 11.01.2019