Bestemmelser for pension

Opdateret 06.02.17

Overenskomsterne indgået med FAOD, JA, TL og KF indeholder bestemmelser der bl.a. betyder, at medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er forpligtet til hver måned at indbetale til pensionsordninger for de medarbejdergrupper, der er omfattet af overenskomsterne.

Indbetalingen skal ske til enten Arkitekternes Pensionskasse, KonstruktørPension eller Pension for Funktionærer (tidligere TeknikerPension).

Du finder mere om retningslinjerne for aftaler om pension, bidragssatser for de forskellige medarbejdergrupper og firmapensionsordninger under "Vejledning om pension for overenskomstansatte" samt specifikt for konstruktører og tekniske funktionærer i dokumentet "Konstruktør- og funktionærpension".

Vejledning om pension for overenskomstansatte
Konstruktør og funktionærpension