Bestyrelse og forretningsudvalg

Opdateret 04.07.17

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Bestyrelsen udpeger en formand og to næstformænd, der samtidigt udgør forretningsudvalget.

Bestyrelsen består pr. 28. maj 2017 af formand Kolja Nielsen, CEBRA, 1. næstformand Katja Viltoft, JJW Arkitekter, 2. næstformand Anders Strange, AART architects, Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects, Lone Wiggers, Arkitektfirmaet C.F. Møller, Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jens Ole Bahr, Friis & Moltke, Torben Møbjerg, GHB og Anders Lendager, Lendager Group. 

Image removed.
Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse og adm. direktør Lene Espersen. Foto: Jørgen True

Seneste bestyrelsesmøde

Der er afholdt bestyrelsesmøde i Danske Arkitektvirksomheder tirsdag den 28. februar 2017, hos JJW Arkitekter, Finsensvej 78, 2000 Frederiksberg.

  • Bestyrelsen fik en evaluering af Danske Arkitektvirksomheders formueforvaltning hos Danske Capital v/ Søren Skov.
  • Bestyrelsen godkendte program for medlemsmødet der afvikles i forbindelse med Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling fredag den 28. april 2017
  • Bestyrelsen godkendte Danske Arkitektvirksomheders Årsrapport for 2016, samt revisionens tiltrædelses- samt revisionsprotokollat til Årsrapporten
  • Bestyrelsen blev orienteret om overenskomstforhandlingerne, der pågår i disse dage
  • Bestyrelsen drøftede arbejdet i de fire fokusudvalg og fremdriften i de igangsatte projekter. 
     

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens de to næstformænd konstitueres ved beslutning i bestyrelsen. Forretningsudvalget består pr. 1. oktober 2016 dermed af:

Formand: Kolja Nielsen, CEBRA
1. næstformand: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
2. næstformand: Anders Strange, AART architects