Bestyrelse og forretningsudvalg

Opdateret 18.12.18

Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse 2018
Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse pr. 19. april 2018: Fra venstre Katja Viltoft (bestyrelsesformand), Anders Strange, Jens Ole Bahr, Trine Troelsen, Torben Møbjerg, Niels Jakubiak, Lene Espersen og Jacob Kurec. Kristian Hagemann og Jeanette Hansen er ikke med på billedet.

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen og sammen med to næstformænd udgør de forretningsudvalget.

Bestyrelsen består pr. 19. april 2018 af formand Katja Viltoft, JJW Arkitekter, næstformand Anders Strange, AART architects, næstformand Niels Jakubiak Andersen, Krydsrum arkitekter A/S, Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects, Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jens Ole Bahr, Friis & Moltke, Torben Møbjerg, GHB Landskabsarkitekter, Jacob Kurek, Henning Larsen Architects og Jeanette Hansen, 3XN A/S.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens næstformænd konstitueres ved beslutning i bestyrelsen. Forretningsudvalget består pr. 19. april 2018 dermed af:

Formand: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
Næstformand: Anders Strange, AART architects
Næstformand: Niels Jakubiak Andersen, Krydsrum arkitekter A/S
Daglig ledelse: Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder