Bruttolønsordninger

Opdateret 20.03.17

Bruttolønsordninger - eller fleksible lønpakker - som det også kaldes, gør det muligt for medarbejdere der er omfattet af overenskomster med FAOD/JA, TL og KF at indgå individuelle lønaftaler.

De overenskomster, der er indgået mellem DI, FAOD/JA, TL og KF gør det i højere grad end tidligere muligt for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten at indgå individuelle lønaftaler med virksomhederne.

Det betyder bl.a., at medarbejderen kan tilvælge forskellige goder mod til gengæld en bruttolønnedgang. 

Vi opfordrer dog til, at du altid kontakter en revisor, hvis der skal laves bruttolønaftaler.