Fokusudvalg og ekspertgrupper

Opdateret 07.02.18

Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg og ekspertgrupper er med til at sikre større gennemslagskraft, medlemsinvolvering og er samtidig en kvalitetssikring af de projekter sekretariat, bestyrelse og fokusudvalgene sætter i søen. Ekspertgrupperne suppleres løbende, og nye medlemmer er velkomne!

Fokusudvalg

Bestyrelsen og sekretariatets arbejde understøttes af i alt fire arbejdende fokusudvalg med deltagelse af repræsentanter fra vores medlemsvirksomheder. De fire fokusudvalg, der beskæftiger sig med juridiske spørgsmål, forretningsudvikling, bæredygtighed og byggepolitik.

Fokusudvalgene er med til at sikre Danske Arkitektvirksomheder en større politisk indflydelse og gennemslagskraft i tæt samarbejde med sekretariat og bestyrelse. Hvert Fokusudvalg består af en formand, to næstformænd, en fra Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse samt en eller flere udvalgssekretærer fra sekretariatet. Fokusudvalgene mødes fire til seks gange årligt.

De fire udvalg er:

Aftaleret og juridiske forhold

Fokusudvalget for Aftaleret og juridiske forhold beskæftiger sig med lovkrav, aftaler/kontrakter, ydelsesbeskrivelser, udbud, konkurrencevilkår, forsikringsforhold, IKT/digitalt byggeri, BIM og Molio (tidligere bips og Byggecentrum).

Formand: Flemming Andersen, Flemming Andersen Arkitekter
Næstformand: Peter Hüttel, C.F. Møller 
Næstformand: Uffe Bay-Smidt, KANT arkitekter 
Medlem: Joanna Suder, Kristine Jensens tegnestue
Medlem: Ulrik Dybro, Arkitema 
Bestyrelsesrepræsentant: Jens Ole Bahr, Friis & Moltke
Sekretariat: Preben Dahl og Paul K. Jeppesen

Forretningsudvikling

Fokusudvalget for Forretningsudvikling arbejder med udvikling af forretning, kvalitetsledelse, efteruddannelse, netværk/mentorordninger og internationale fremstød.

Formand: Torben Juul, Zeso architects
Næstformand: Lars Bo Lindblad, RUBOW 
Næstformand: Mogens Kristensen, aarhus arkitekterne / LINK Arkitektur 
Medlem: Nina Mathiesen, COBE 
Medlem: Bente Damgaard, SHL
Bestyrelsesrepræsentant: Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg
Sekretariat: Lars Emil Kragh og Klaus Juelkert

Bæredygtighed

Fokusudvalget for Bæredygtighed arbejder med bæredygtighed, miljø, CSR, tilgængelighed og arbejdsmiljø.

Formand: Søren Nielsen, Vandkunsten
Næstformand: Jakob Strøhmann-Andersen, Henning Larsen Architects 
Næstformand: Henriette Falk Olesen, Aarstiderne Arkitekter 
Medlem: Lasse Lind, 3XN/GXN
Medlem: Tomas Snog, AI
Bestyrelsesrepræsentant: Katja Viltoft, JJW Arkitekter
Sekretariat: Peter Andreas Sattrup og Ulla Michael

Arkitektur- og byggepolitik

Fokusudvalget for Arkitektur og byggepolitik arbejder med de overordnede politiske rammevilkår, uddannelse og markedsanalyser.

Formand: Mette Skjold, SLA
Næstformand: Morten Toft Jensen, SWECO 
Medlem: David Zahle, BIG 
Medlem: Sara Buhl Bjelke, Urban Power
Medlem: David Bülow-Jacobsen, Primus
Bestyrelsesrepræsentant: Lone Wiggers, C.F. Møller
Sekretariat: Karen Sejr og Sait Ciftci

Ekspertgrupper

Hvert Fokusudvalg har tilknyttet en Ekspertgruppe, der består af medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder med særlig interesse og specialviden inden for det specifikke fokusområde og/eller som har en plads i et af DI’s tilsvarende udvalg.

Ekspertgruppen mødes to gange årligt for at diskutere Fokusudvalgets politik, give sparring og input til konkrete opgaver, udpege projekter til bestyrelsens prioritering, at dele viden samt at skabe bred personlig kontakt og forankring.

Ekspertgruppen består af 15-30 personer og suppleres løbende.

Hvis du er interesseret i at engagere dig i en eller flere af vores ekspertgrupper, er du meget velkommen til at kontakte direktør Lene Espersen på le@danskeark.dk.