KPF Arkitekter søger landskabsarkitekt til et barselsvikariat

Opdateret 10.11.17

Vi søger en erfaren landskabsarkitekt til et barselsvikariat med tiltrædelse hurtigst muligt og senest i februar 2018. Vikariatet løber frem til april 2019.

Om stillingen

Du vil komme til at arbejde med en bred vifte af opgaver indenfor landskab. Vores landskabsopgaver er primært på egne totalrådgiveropgaver, hvor du indgår i teams med bygningsarkitekter, bygningskonstruktører, projektansvarlige og projekteringsledere på de respektive projekter.

Opgaverne omfatter renovering af almene boligbyggerier, hvor fokus blandt andet er at skabe tryghedsskabende udearealer, bygningsnære ophold, semiprivate arealer og fællesarealer. Derudover vil du arbejde med skabelse af nye opholds- og legeområder for skoler og børnehaver, men også boligbyggerier. Øvrige opgaver omfatter nybyg, erhvervsbyggeri, hvor fokus er grønne friarealer, ophold og parkeringsforhold og ikke mindst LAR mv.

Du bistår ligeledes vores bygherrerådgivere på projekter med udarbejdelse af helhedsplaner, input til lokalplaner og byggeprogrammer mv.

Dine primære arbejdsopgaver indebærer bl.a.:

 • Skitsering, projektering, udbud samt opfølgning i byggeperioden
 • Udarbejdelse af præsentationsmateriale
 • Myndighedskontakt og kontrol af byggesagen i forhold til lokalplanforhold, parkeringskrav, affaldshåndtering m.v.
 • Udbudsbeskrivelser i bips
 • Kotering af terræn.

Projekteringen foregår primært i 2D, men 3D projektering er under udvikling.

Din profil

Vi forestiller os, at du har min. 8-10 års erfaring som landskabsarkitekt.

Vi forventer desuden, at du:

 • Har erfaring med AutoCAD
 • Har erfaring med kotering mv. i Land4 og AutoCAD Civil 3D
 • 3D projektering i Civil 3D / Revit
 • Har kendskab til Adobe- og Office-pakken
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er god til planlægning og tidsstyring
 • Kan kommunikere på dansk, både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder

Et barselsvikariat med tiltrædelse hurtigst muligt og som løber frem til april 2019.

Du vil indgå i et tæt netværk i virksomheden, hvor der støttes op om hinanden og koordineres på tværs. Vi tilbyder en fælles karriereplanlægning og mulighed for at få indflydelse på din egen hverdag. Vi giver stor frihed til at du selv kan disponere over tid og tilgang i hverdagen.

Vi tilbyder desuden en attraktiv frokostordning, studieture og øvrige personalearrangementer i løbet af året.

Om KPF Arkitekter

KPF Arkitekter er med 120 ansatte blandt landets største arkitektvirksomheder. Vi har projekter i hele landet og holder til på vores fire tegnestuer i hhv. Viborg (hovedkontor), Aarhus, Aalborg og København.

Vores virksomhed er funderet i nogle basale værdier som ordentlighed, engagement og tillid. Dette gælder både i forhold til kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst vore kolleger, hvor vi altid sigter efter langvarige relationer.

Arbejdssted

Du vil som udgangspunkt arbejde med base på vores tegnestue i Viborg, men du vil forventeligt også bruge tid på projekter for resten af KPF.

Interesseret?

Vi holder samtaler løbende som relevante ansøgninger kommer ind, så skynd dig at sende os dit CV samt en ansøgning, hvori du bl.a. beskriver dig selv og dine tidligere projekter.

Ansøgningen bedes begrænset til én A4 side + vedlagt CV og skal sendes til Nanna Buus på e-mail: nbu@kpf.dk.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte landskabsarkitekt Lene Trangbæk Kjærsgaard på e-mail: ltk@kpf.dk eller telefon: 89 99 22 38.

Ansøgningsfrist: 17.12.2017