Lønstatistik

DI udarbejder hvert år en lønstatistik baseret på medlemmernes egne besvarelser. Herunder kan du hente de seneste tre års lønstatistikker.

Nedenstående løn- og personalestatistikker bygger på oplysninger indhentet blandt de medlemsvirksomheder, som har overenskomstansatte.

Den seneste løn- og personalestatistik fra 2017 er baseret på oplysninger fra 215 virksomheder, der tilsammen repræsenterer 3.650 overenskomstansatte medarbejdere.

Løn- og personalestatistikkerne omfatter de for medarbejderne individuelt aftalte lønninger, inkl. eventuelle funktionstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg, bruttolønsordninger, evt. fleksible personalegoder samt aftalte rådighedstillæg.

 

Lønstatistik 2017
Lønstatistik 2016
Lønstatistik 2015