Overenskomst med Teknisk Landsforbund

Opdateret 18.05.17

Overenskomsten med Teknisk Landsforbund (TL) omfatter følgende medarbejdergrupper: Tekniske assistenter/-designere/-tegnere, Byggeteknikere, Møbel- og indretningsarkitekter, Bygningskonstruktører og andre tekniske funktionærer samt elever.

Alle bygningskonstruktører uddannet i Danmark er omfattet af TL’s overenskomst (kun undtaget medlemmer af Konstruktørforeningen), da overenskomsten er en såkaldt områdeoverenskomst. Det betyder, at den dækker alle andre konstruktører, uanset medlemskab af TL eller evt. anden fagforening. Overenskomsten gælder også, selvom medarbejderen ansættes til andre jobfunktioner end traditionelt konstruktør- eller teknisk arbejde.

Overenskomsten finder du nedenfor og gælder til ultimo februar 2020.

Overenskomst med Teknisk Landsforbund 2017-2020