PLUG N PLAY

Opdateret 07.11.19 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

PLUG N PLAY er en midlertidig aktivitets- og sportspark skaber mere byliv i Ørestad Syd, mens bydelen udbygges. Parkens elementer er fleksible, så man kan tilpasse eller endda flytte aktiviteterne. PLUG N' PLAY er designet af Kragh & Berglund Landskabsarkitekter i et tæt samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, Københavns Kommune og Danmarks Idrætsforbund.

Anlægget skaber mere byliv i Ørestaden med 100 besøgende om dagen i gennemsnit. Parkens åbenhed og formgivning giver området en stærkere identitet, som smitter positivt af på bydelen. Anlægget har genereret en medieværdi for Ørestaden på 2,6 mio. kr.

SAMFUNDSØKONOMI & BRANDING

En medieanalyse gennemført af Infomedia i perioden november 2008 til oktober 2010 viser 121 positive omtaler af PLUG N PLAY i Ørestad Syd fordelt på trykte medier og elektroniske medier. Dette har genereret en medieværdi på omkring 2,6 mio. kr. 
Lokale- og Anlægsfondens evaluering af PLUG N PLAY fra 2010 viser, at de interviewede ejendomsmæglere og developere alle er enige om at: "PLUG N PLAY gør noget godt for bydelens image, og dermed også for områdets udvikling. Interessenterne er generelt glade for den signalværdi, der er i anlægget, og mener, at anlægget er med til at ændre bevidstheden i en positiv retning hos de, der besøger bydelen.”

IDENTITET & TILGÆNGELIGHED

Med signaler om åbenhed, leg og autenticitet har PLUG N PLAY fået en stærk identitet, som har smittet positivt af på både bydelens ry udadtil, besøgsantallet og de lokale beboeres tilhørsforhold til området. Anlægget skaber byliv, som et resultat af at være åbent, tilgængeligt og gratis, og fordi det drives af brugerne selv. Parken har ifølge Lokale- og Anlægsfondens evaluering i gennemsnit ca. 100 besøgende om dagen på årlig basis.

Plug N Play, Kragh & Berglund Landskabsarkitekter.
Foto: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

OM PROJEKTET

PLUG N PLAY bliver i dag brugt af både skoler, børnehaver og foreninger, samt til større idrætskonkurrencer i Ørestad Syd. Som navnet antyder er faciliteterne designet over filosofien om at kunne 'plugge' forskellige midlertidige aktiviteter på allerede eksisterende faciliteter. Parken rummer alt fra parkouranlæg, speedskating og beachvolley-baner til økologiske nyttehaver. Anlægget er en stor succes, hvis skabte byliv og medieomtale har genereret et positivt og inviterende signal til omverdenen, om at Ørestaden er en voksende bydel med massere af bykvaliteter. 

Læs mere om PLUG N PLAY på Kragh & Berglund Landskabsarkitekter's hjemmeside