Sådan melder du dig ind

Opdateret 26.06.18

Vi skal bruge forskellige oplysninger om dig og din virksomhed ved indmeldelse. Vi skal bl.a. vide, hvem der er kontaktperson fra ledelsen og have en bekræftelse på, at de faglige krav til medlemskab er opfyldt. Her kan du finde de forskellige nødvendige dokumenter, som du skal udfylde og sende til os.

Grundlæggende oplysninger

Du skal udfylde

  • et indmeldelsesskema - begæring om medlemskab
  • en begæring om professionel ansvarsforsikring og 
  • et oplysningsskema

Herudover kan du finde en vejledning til udfyldelse af indmeldelsesskemaet. Alle blanketter indsendes som separate vedhæftede filer til medlem@danskeark.dk.

Dokumentation for opfyldelse af krav til medlemskab

For at blive medlem af Danske Arkitektvirksomheder skal mindst én person i virksomhedens ledelse have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år. Heraf skal personen i mindst to år have været selvstændig eller have fungeret som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed. Personen skal desuden have en gyldig afgangseksamen. Som dokumentation for dette skal vi bruge en kopi af:

  • Curriculum Vitae 
  • Relevante eksamensbeviser for samme person

Forsikring

Hvis din virksomhed allerede har en professionel ansvarsforsikring skal du også sende:

  • Kopi af police for nuværende professionel ansvarsforsikring 
  • Kopi af opsigelse af nuværende professionel ansvarsforsikring 
  • Erklæring fra nuværende forsikringsselskab om hidtidigt skadeforløb, uanset om der har været skader eller ej

Medlemskab af DI

Hvis du har ansatte, og/eller din virksomhed har flere indehavere, skal virksomheden også være medlem af DI og udfylde indmeldelsesskema til DI, som du finder herunder.

Begæring om medlemskab
Begæring om professionel ansvarsforsikring HDI
Oplysningsskema
Vejledning til oplysningsskema
Indmeldelsesskema til DI (Virksomhed med ansatte)
Indmeldelsesskema til DI (Virksomhed med flere ejere, men uden ansatte)