LOG IN

FIND ARKITEKT

Company interest
Visning
Echinus

Echinus ApS

Echinus er et lille arkitektfirma som beskæftiger sig med projekter fra små til mellem store opgaver.

Huset er måske blevet for lille eller trænger til en ny og bedre indretning? Så kontakt Echinus for inspiration til spændende og brugbare løsninger! Når der er brug for ombygninger af virksomhedens kontorer, mødelokaler, produktionslokaler m.v., så giver Ecinus idéer til praktiske og gennemførlige løsninger. Overvejer du at energirenovere din bolig, så giver Echinus idéer og praktiske løsninger til gennemførlige løsninger.

 

Læs mere
Elgaard Architecture

Elgaard Architecture A/S

Vi mener, at samfundsmæssig engagement er afgørende når man arbejder med arkitektur, og at bæredygtige løsninger starter med forståelsen af funktionen parametre, som ofte er påvirket af de unikke og kulturbærende dimensioner af et givent projekt.

Det betyder i praksis, at væsentlige valg om miljø, økonomi og social bæredygtighed ikke kan adskilles fra en grundig forståelse af den eksisterende kontekst. Elgaard Architecture kan prale af mange års erfaring i at arbejde med en bred vifte af funktions- og bygningstyper, og vi tilbyder rådgivning i alle faser af projektet:

- Moderne byggeri i historiske sammenhænge
- Transformation af eksisterende bygninger og anlæg
- Restaurering af kulturarv og ejendomme
- Undervisningsfaciliteter
- Kommercielle bygninger til kontor og produktion
- Kulturelle bygninger, slotte, kirker, osv
- Master planlægning af eksisterende anlæg
- Interiør og arbejdspladsindretning


Vi arbejder på tværs af felter fra det overordnede koncept til beherskelse af detaljer med forståelsen som ​​en designer og ekspertise som en håndværker. Vi stræber altid efter at afbalancere forholdet mellem skala, rum, materialer og processer.

Læs mere
.

Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS

Elkiær + Ebbeskov er et yngre innovativt kontor, som er stærke i at udvikle ideer og koncepter til bygninger, planlægning og bæredygtig strategier.

Kontoret opererer i spændingsfeltet mellem at bygge og at planlægge med en vision om at, de iboende kvaliteter af et bestemt sted giver den bedste baggrund for unik, men alligevel robust planlægning, der spænder fra store planlægninger til den enkelte bygning.

Læs mere
Foto af Elkjær & Ebbekov Arkitekter

Elkjær + Ebbeskov og Leth & Gori ApS

Ønsker du at vide mere om Elkjær + Ebbeskov og Leth & Gori ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
.

Elvsø-Ejendomme ApS

Gennem rådgivningsfirmaet Elvsø-Ejendomme ApS tilbyder jeg en lang række ydelser

- Rådgivning om alle byggetekniske og indeklimamæssige forhold i boligen

- Vedligeholdelsesplaner og budget for ejerforeninger, andelsforeninger og parcelhuse

- Uvildig køberrådgivning, hvor du til slut får en rapport, som indeholder overslag over forventede udgifter samt særlige ønsker til ændringer

- Udarbejdning af udbudsmateriale, som du kan bruge til at indhente priser og indgå kontrakter samt til byggestyring og aflevering

- Almindelig energirådgivning med særligt indgående kendskab til pillefyr

Læs mere
.

ENTASIS A/S

entasis er valgt som tegnestuens navn for at påpege at arkitektur er mere historie og akkumuleret kultur end det er en enkelt persons geniale og isolerede univers. naturligvis kunne man ganske nihilistisk kaste sig ud i en fornægtelse af alt gældende – men kun tilsyneladende.

vores arkitektoniske strategi er via forholdet mellem overlejrende rum og menneskets bevægelse heri at skabe dynamik. barcelona pavillonen af mies van dert rohe og villa savoie af corbusier er gode eksempler på dette arkitektoniske rum. er det så anakronistisk at vedkende sig en arv? nej. forholdet mellem modernismens første værker og nutidig arkitektur kan i vores arkitekturforståelse sammenlignes med udviklingen fra rennæs-sancen til barokken. hvor rennæsancen var æterisk og let svævende blev det åndelige indhold tilføjet krop i barokken – og det er den ’overbygning’ som vi har taget hul på igen.

tilstedeværelse af krop, storhed og modstand er et grundlæggende element i vores arkitekturopfattelse. modernismens æteiske og til tider ænemisk åndelige rum skal vitaliseres for at blive menneskeliggjort.

Læs mere
.

ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS

Vi har fokus rettet mod omdannelser, transformation og design. Vi bygger videre på og fortolker eksisterende strukturer. Vi inspireres af historien og udvikler med få ressourcer enkle, nærværende og holdbare løsninger med lang levetid, som generationer efter os kan bygge videre på.

Grundig analyse af sted, historie, struktur, materialitet og brug etablerer det værdigrundlag, vi tager afsæt i. 
Tilføjelser og ny brug skal udvikle atmosfæren i det bestående, der omvendt sætter en ramme for de ofte mindre og præcise indgreb, vi udfører. Intelligent revitalisering er hvad vi fokuserer på at skabe. Tegnestuens arbejdsfelt spænder over skalatrinnene BYEN, HUSET og MØBLET og vi betragter vore opgaver som arkitektoniske udsagn, der altid indgår i en større sammenhæng. Vi arbejder med at få arkitektoniske udsagn til at udvikle sammenhænge og forstærke eksisterende kvaliteter i det fysiske miljø. Vi søger at skabe en arkitektur, der forstår og reflekterer historien, fordi vi mener, det er en forudsætning for, at arkitekturen kan vedblive med at være en relevant social og kunstnerisk disciplin. Vi interesserer os for det specifikke, det sted- og stofbundne, og søger at bidrage til en fortsat udvikling af kulturen i det byggede, hvad enten opgaven er byens rum, bygningskunst eller inventar.

Læs mere
Eva Harlou

Eva Harlou ApS

Det var kort efter eksamen fra Arkitektskolen Aarhus i 2003, at Eva Harlou kom til at spille en central rolle hos arkitektvirksomheden 3XN. Her bidrog hun i udarbejdelse af konkurrenceforslag og opnåede derigennem en afgørende forståelse af hvordan arkitektur fungerer.

Efter at have arbejdet i hele Europa, oprettet hun i 2006 sin egen virksomhed, med fokus på alt fra mindre boligområder over gigantiske masterplaner. Konstant med ambitioner om at arbejde indenfor alle aspekter af det byggede miljø. 

I Eva Harlous sind er arkitektur både håndværk og kunst. Mest af alt en arkitektur der indrammer menneskeliv. Med arkitektur kommer et stort ansvar for at forsøge at forstå den menneskelige natur. Hendes filosofi er, at arkitekturen skal være både funktionel, holdbar og smuk. Endvidere finder hun det meget vigtigt, at arkitektur afslører et klart og forståeligt koncept – dvs. at den fortæller en enkel historie. Eva Harlou mener ikke, at "less is more", men hun nyder når enkle og smukke geometriske former løse alle udfordringer i et projekt. 

Arkitektur behøver ikke at være svær og nyskabende og skal ikke nødvendigvis ligne noget eksploderede. Især Eva Harlous bolig-projekter har tiltrukket en masse opmærksomhed. De er innovative, ægte og meget genkendelig med sin fortolkning af klassiske geometriske former.

Læs mere
Piktogram hus

FANGEL Rådgivning, arkitekt maa

Ønsker du at vide mere om FANGEL Rådgivning, arkitekt maa – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Piktogram hus

Felding Arkitekter MAA

Ønsker du at vide mere om Felding Arkitekter MAA – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Finn Jørsboe, Landskabsarkitekt MDL

Finn Jørsboe, Landskabsarkitekt MDL

Finn Jørsboes tegnestue har udført landskabsarkitektarbejde siden 1995. Kernen i vores arbejde er projekter for friarealer til boligbebyggelser, børneinstitutioner, skoler, kontorhuse m.v., men vi tegner også parker, pladser, gader, grønne erhvervsområder, landskabelig udformning af trafikanlæg m.v.

Det er målet at bringe naturens mangfoldighed ind i vores anlæg. Vi bruger mange planter og lægger vægt på de specielle muligheder, som findes på stederne hvor vi arbejder. Efter vores mening er beplantninger der trives og udvikles naturligt, en vigtig del af et godt miljø og langsigtet bæredygtighed. Vi synes også det er spændende at udforme en privathave. I samarbejde med ejeren af parcelhushaven, rækkehushaven eller sommerhushaven skitserer vi indretningen, så den passer til beboernes udendørs liv og samtidigt giver mulighed for at sanse naturen på tættest hold.

Læs mere
Piktogram hus

Fladeland ApS

Ønsker du at vide mere om Fladeland ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere