LOG IN

FIND ARKITEKT

Company interest
Visning
Flemming Andersen Arkitekter A/S

Flemming Andersen Arkitekter A/S

FAA har bred erfaring indenfor alle byggeriets faser og processer, både som arkitekt, med projekteringsledelse, projektledelse, procesledelse og byggeledelse.

Flemming Andersen udfører specialistrådgivning om ledelse, organisation, projektudvikling, projektstrukturering, forhandling og aftaler i forbindelse med større komplekse projekter for en række danske og udenlandske arkitektfirmaer og bygherrer. Arkitektfrimaet er etableret 1989 af arkitekterne Flemming Andersen og Ester Usaj og omdannet til aktieselskab i 1996.

Læs mere
Force4 Architects ApS

Force4 Architects A/S

Force4 Architects ApS har de seneste 10 år arbejdet intensivt med en række projekter, hvor tilgængelighed og velfærdsteknologi er brugt som udgangspunkt for selve designprocessen.F

Spørgsmålene har blandt andet været, hvordan man kombinerer passive og aktive løsninger, samt integrerer en helhedstænkning i arkitekturen, på en naturlig og ligefrem måde. Dette være sig både researchprojekter omkring tilgængelighed, samt boliger og kontorbyggeri. Force4 har specialiseret sig i tilgængelighed og boliger der tager samfundets svageste borgeres behov alvorligt. Dermed har tegnestuen en meget bred erfaring med at tegne huse til samfundets særligt udsatte grupper, som f.eks. svært fysisk og kognitive handicappede mennesker samt psykisk sårbare mennesker. Force4s styrke ligger i at identificere særlige behov hos brugerne og omsætte dem til funktionel, smuk og sanselig arkitektur. Force4 tror på, at man ved at fokusere på hvordan et hus kan kommunikere specifikt til hver enkelt sans, kan skabe en mere meningsfyldt og oplevelsesrig arkitektur, der kommer alle brugere til gavn og glæde. I arbejdet med at skabe fysisk tilgængelighed for alle handicapgrupper har Force4 for nyligt vundet den internationale idékonkurrence ”accessable everyday” om tilgængelighed i fremtidens samfund, samt modtaget Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2014 "For en unik tilgængelighedsindsats for mennesker med handicap”.

Læs mere
Foreningen Arkitektfirmaet House

Foreningen Arkitektfirmaet House

Tegnestuens arkitektur spænder fra velproportionerede, gedigne, harmoniske huse til skulpturelle og fantasifulde byggerier. Vi søger et personligt design til hver opgave, fremfor at følge en bestemt stil eller trend i arkitekturen.

House Arkitekter rådgiver vores kunder så de får mest mulig bæredygtighed for færrest mulige penge. Vi afstemmer energiforbrug, opvarmningssystemer, byggematerialer, indeklima, ventilation og arkitektur, så bygherren får den bedst mulige helhedsløsning.

Læs mere
Piktogram hus

Freddie Rådgivende Arkitektfirma

Arkitektfirmaet beskæftiger sig primært med byggeteknisk og økonomisk rådgivning. En større del af disse opgaver har omfattet restaurerings- og istandsættelsesopgaver på fredede og bevaringsværdige bygninger.

Derudover har firmaet forestået Indretning af museer, gallerier, restauranter/caféer og butikker.Arkitektfirmaet indgår i et tegnestuefællesskab sammen med 3 andre arkitektfirmaer på Viintappergården i Lyngby Beskikket bygningssagkyndig, Syns og skønsmand udpeget af Akademisk Arkitektforening og fagdommer ved Østre Landsret.

Læs mere
Frederiksen Architects ApS

FrederiksenArchitects ApS

FrederiksenArchitects blev stiftet i februar 2008 af Eva og Bo Frederiksen. Firmaet bygger på erfaringer fra 30 år i faget.

Eva Frederiksen har bl.a. været ansat på Henning Larsens Tegnestue i 16 år, i en lang periode som sagsarkitekt. Bo Frederiksen var medstifter og medejer af Frederiksen og Knudsen Arkitekter igennem 20 år.  FrederiksenArchitects har således lang erfaring og i kombination med nyuddannede arkitekter og bygningskontruktører udgør vi en kreativ og teknisk dynamisk helhed.

Læs mere
Frost Arkitektfirma A/S

Frost Arkitektfirma A/S

Frost Arkitektfirma A/S er startet i 1994. Vi har erfaring inden for en bred vifte af opgaver. Især restaurering og renovering, men også nybyggeri, om- og tilbygning.

FROST ARKITEKTFIRMA A/S er en mindre tegnestue startet 1994, og har siden 1998 været medlem af foreningen Danske Arkitektvirksomheder. Tegnestuen har erfaring inden for en bred viste af opgaver, med særlig fokus på den eksisterende bygningsmasse i form af restaurering og renovering, herunder energirenovering. Men også nybyggeri / om- og tilbygning samt byggestyring ligger inden for tegnestuens kompetancer. Tillige har vi løst opgaver inden for indretning, møbler og lignende.Tegnestuen er forsikret hos TRYG, via DANSKE ARK's kollektive ansvarsforsikring.
Indehaver og daglig ledelse: konstruktør / arkitekt Karsten Frost

 

 

Læs mere
gaardrum.dk

gaardrum.dk ApS

gaardrum.dk ApS er en rådgivningsvirksomhed, der i bred forstand arbejder med planlægning og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter med speciale i indretning af grønne friarealer i tæt bebyggede boligområder.

gaardrum.dk ApS' mål at sikre, at der inden for de givne fysiske og økonomiske rammer, udføres anlægsprojekter af bedste kvalitet, der opfylder kravene til rekreation, ophold og aktivt udeliv i byen og på bolignære friarealer.

Projekterne tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med bygherre og brugere, fra de første skitseforslag, hovedprojekt, udbud, tilsyn og frem til aflevering af det færdige anlæg.

gaardrum.dk indgår i tegnestuefælleskabet Øster Søgade 22, hvor ca. 20 arkitekter og ingenører sidder og arbejder. Afhængig af de enkelte firmaers opgave tilknyttes det nødvendige behov af arbejdskræfter og et optimalt team sammensættes, svarende til de krævede ydelser.

Teamet kan sammensættes og tilpasses konkrete projekter, afhængig af sagens omfang, status og sagsforløbets behov.

Læs mere
Gehl Architects ApS

Gehl Architects ApS

Mennesker er udgangspunktet for vores arbejde. Vores fokus er at bygge byer for mennesker. Den menneskelige skala, menneskets sanser, bevægelser, interesser, adfærd og hvordan omgivelserne påvirker livskvaliteten er vores område.

Observation & analyse hjælper os med at forstå livet i byerne. Gennemgående for vores projekter er, at vi bruger tid på at tælle, måle og analysere de byrum, vi arbejder på at forbedre. Vores klienter indrages i en proces, vi arbejder tæt på at bygge partnerskaber og ændre perspektiver for at fremme en langsigtet tankegang, teste vores designs via pilot projekter, sideløbende med at vi engagerer byens brugere. Fordi vi tager os tid til at forstå hvordan mennesker bruger det offentlige rum, kan vi sammen med vores klienter træffe mere kvalificerede beslutninger omkring at bygge byer for mennesker.

Læs mere
Gottlieb Paludan Architects

Gottlieb Paludan Architects A/S

Gottlieb Paludan Architects fokuserer på at skabe enkle og tidsløse arkitektoniske løsninger. Virksomheden er grundlagt i 1901 og har gennem årene oparbejdet en unik erfaring og teknisk ekspertise inden for sine primære forretningsområder, Energi & Forsyning og Mobilitet & Infrastruktur.

Afdelingen Energi & Forsyning, der til dagligt ledes af John Strandfelt, yder rådgivning i forbindelse med kraftværker, vandværker og forbrændingsanlæg. Afdelingen har et særligt fokus på at skabe bæredygtige og fremtidssikrede løsninger, hvilket afspejles i aktuelle projekter som BIO4, København nye bæredygtige kraftværk, og verdens største affaldsforbrændingsanlæg i Shenzhen, Kina.

Mette Neimann er daglig leder i afdelingen Mobilitet & Infrastruktur, hvor projekterne varierer fra stationer, letbaner og broer til planlægning af vejnet og bedre forhold for fodgængere og cyklister. Afdelingen står blandt andet bag transformationen af Nørreport Station i København og formgivningen af Byens Bro i Odense.

Foruden de to primære ydelser er Gottlieb Paludan Architects desuden specialister inden for landskabsarkitektur, byplanlægning og bygherrerådgivning.

Virksomheden beskæftiger omkring 115 arkitekter, bygningskonstruktører og andre fagligheder på kontoret i København.

Læs mere
Piktogram hus

GYS ARK I/S

Ønsker du at vide mere om GYS ARK I/S – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
H+ Arkitekter

H+ ARKITEKTER A/S

H+ARKITEKTER er grundlagt i 1986 og er i dag en mellemstor tegnestue med ca. 40 medarbejdere. Virksomheden skaber projekter gennem dialog og samarbejder med alle byggeriets parter - fra første spæde idé til færdigt byggeri.

H+ARKITEKTER arbejder med arkitektur i bred forstand. Virksomheden vil tage del i udformningen af fremtidens samfund og udvikle arkitektur, der bruges og skaber glæde.

H+ARKITEKTER er specialiseret i at skabe engagement og ejerskab gennem dialog og tætte samarbejder og lægger stor vægt på at udvikle projekter i tæt samarbejde med alle byggeriets parter. Alle opgaver gennemføres med lige stort engagement og gennemgående høje krav til kvalitet - altid med udgangspunkt i det lokale miljø. Virksomheden sikrer, at der er balance mellem idé og økonomi, koncept og miljø og skaber byggerier, der er arkitektonisk visionære og teknisk gennemtænkte.H+ARKITEKTER er en pragmatisk tegnestue med indgående kendskab til alle byggeriets faser. Virksomheden yder rådgivning inden for byggeri, planlægning, indretning og landskab og har års erfaring med analyse, bru­gerinddragelse, planlægning og projektering, projektledelse, økonomistyring, byggeledelse og bygherrerådgivning.

Læs mere
Halvorsen Jensen Arkitekter

Halvorsen Jensen Arkitekter ApS

Ønsker du at vide mere om Halvorsen Jensen Arkitekter – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere