LOG IN

FIND ARKITEKT

Company interest
Visning
Piktogram hus

Cifre ApS

CIFRE ApS er en moderne kreativ arkitektvirksomhed der rådgiver i alle arkitekt- og designopgaver incl. bygherrerådgivning og byggestyring. Vores hovedfelt ligger i idéudvikling og projektering indenfor alle former for bygningsopgaver. Arkitektonisk arbejder tegnestuen ud fra idealet om at nære livsbetingelserne for det gode liv, at formidle lyset, at skabe oplevelser, at skabe klarhed og enkelhed.

Tegnestuens mål er at drive visionær arkitektvirksomhed med professionel uafhængig rådgivning og at udvikle den danske/nordiske arkitekturtradition i overensstemmelse med byggeriets tekniske udvikling. Tegnestuen har med 25 års virke i faget oparbejdet en betydelig erfaring i at' få ting til at lykkes'. Mangeartede opgaver har givet os erfaring og grundlag for, at kunne leve op til de professionelle krav og forventninger, der stilles til rådgivning i alle byggeriets faser. 
 

Læs mere
Livsrum Næstved

Claus Pryds Arkitekter ApS

Ønsker du at vide mere om Claus Pryds Arkitekter ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
COBE

COBE ApS

COBE er en international tegnestue dannet i København i 2006 af arkitekt Dan Stubbergaard. COBE udvikler specifikke, nyskabende løsninger til hver enkelt opgave med kompetencer, der omfatter både arkitektur, byplanlægning og landskabsarkitektur. COBE’s tilgang er altid at være visionær i ambitionen og ansvarsfuld og sympatisk i resultatet.

COBE ønsker at skabe et omdrejningspunkt omkring det sociale rum i vores bygninger, byer og byrum. Tegnestuens projekter tager derfor udgangspunkt i hvert steds særlige potentiale og insisterer gennem projekterne på at skabe merværdi for mennesker og nærmiljøet. At bygge social og bæredygtig infrastruktur for menneskers liv. 

Denne tilgang har vist sig tydeligt i en række af tegnestuens markante projekter, som eksempelvis det prisvindende Biblioteket i København Nordvest, transformationen af Nørreport Station - Københavns travleste station, Danmarks nye rockmuseum, Ragnarock, i Roskilde samt udviklingen af Nordhavnen; Skandinaviens største, mest ambitiøse byudviklingsprojekt.

Læs mere
Piktogram hus

Danielle Siggerud Architects ApS

Ønsker du at vide mere om Danielle Siggerud Architects ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
CPH Airport

Danielsen Architecture

Danielsen Architecture er en tværfaglig virksomhed grundlagt i 1987. Vi har siden positioneret os selv som en leder i faget og har med succes leveret arkitektur og indretningsprojekter som kontorer, boliger, fabrikker, hoteller og restauranter, både som nybyggeri og renoveringer.

Derudover tilbyder vi også en stærk ekspertise i Space Planning og programmering. Vores område af ekspertise er bred, men intentionerne er altid det samme: funktionelle, elegante arkitektoniske løsninger med brugeren i fokus fra projektets start til afslutning.

Læs mere
L'oreal København

Danielsen Space Planning

Hos Danielsen Space Planning fokuserer vi på at arbejde med vores kunder for at skabe gensidigt gavnlige relationer mellem en organisation og dens fysiske rammer.  Vi tilbyder metoder til at lave undersøgelser, analyser og design - komponere kontorer i fremtiden.

 Fordi vi bruger tid på at forstå menneskers brug af et kontor - og målene for den virksomhed, vi arbejder med - kan vi tage kvalificerede beslutninger om, hvordan man kan designe deres kontormiljø. Vi skaber værdi gennem processen. Og sørger for at organisationen kan tage kompetente valg om, hvilken indflydelse kontormiljøet har på udførelsen af deres medarbejderes arbejde.
 I 2015 alene, vi rådgav vi 35 virksomheder om, hvordan man skaber bedre kontorer. Vi har gjort det siden 1987, og ser os selv som eksperter i Space Planning feltet.

Læs mere
Danielsen Urban Landscape ApS

Danielsen Urban Landscape

Ønsker du at vide mere om Danielsen Urban Landscape ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheders opgaver løses af et sekretariat, der i det daglige servicerer og rådgiver vores medlemmer, udvikler og gennemfører projekter samt varetager organisations politiske og forretningsmæssige interesser.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til fx medlemskab, kontrakter og udbud, personale eller forsikringsforhold. Du kan ringe på tlf 32 83 05 00, sende en mail på info@danskeark.dk

Læs mere
.

Degener Byggerådgivning

Degener Byggerådgivning har specialiseret sig i at rådgive bygherrer. Firmaet er bygherrens tillidsmand i forhold til alle andre parter/ interessenter i en opgave.

Degener Bygherrerådgivning ser det som sin fornemste opgave at løse enhver opgave netop med tillid som overskrift og rettet mod alle sagens parter. Firmaet vil gøre alt for, at bygherren får løst sin opgave bedre, end han havde forventet.
Degener Byggerådgivning vil i enhver opgave argumentere for at arkitekturen skal være en vigtig del af projektet. Derfor vil firmaet altid anbefale kompetente, kvalitetsbevidste arkitektfirmaer til at varetage designopgaven.
Hos Degener Byggerådgivning er det en selvfølge, at alle økonomiske sider af opgaven bliver belyst og vurderet, og at advokat, landinspektør og revisor m. fl. bliver taget med på råd sammen med bygherren. Degener Byggerådgivning dækker alle byggerelaterede fag, da firmaet afhængig opgaven tilknytter kvalificerede samarbejdspartnere. Firmaet er stiftet den 2. marts 2015.

Læs mere
DesignGroup Architects

DesignGroup Architects A/S

DesignGroup Architects arbejder med en bred vifte af bygge- og renoveringsopgaver inden for erhverv, bolig og kultur, men løser tillige opgaver inden for retail, byplanlægning og industriel design.

Hvert projekt betragtes som en ny udfordring, men centralt for alle vores projekter er funktionalitet, nysgerrighed og poesi. DesignGroup Architects prioriterer en tæt dialog med kunderne for at skabe gode visionære arkitektoniske løsninger tilpasset projektets økonomiske forudsætninger.
DesignGroup Architects blev stiftet i 1994 af arkitekterne Christian Giese, Morten Ulf Jørgensen og Lars Tholstrup Hermansen. Virksomheden ejes og ledes i dag af Christian Giese og Morten Ulf Jørgensen.

Læs mere
DISSING + WEITLING

DISSING+WEITLING architecture a|s

DISSING+WEITLINGs målsætning er at skabe optimale rammer for menneskelig aktivitet. På arbejdet, i hjemmet og i det offentlige rum. Vi arbejder i et klart og imødekommende formsprog. Altid med afsæt i brugerens behov og en særlig opmærksomhed på det enkelte projekts fysiske, kulturelle og miljømæssige kontekst.

Grundstemningen i vores arkitektur er den nordiske tone der blev slået an i Arne Jacobsens epokegørende arkitektvirksomhed og siden 1971 videreført af DISSING+WEITLING i en lang række værker der har sat nye standarder inden for såvel design som arkitektur.
Vi har gennem årene opbygget en faglig rækkevidde der omfatter nogle af verdens mest spektakulære broer, markante hovedsæder for internationale virksomheder, udvikling af nye boligområder, renovering af gamle kulturinstitutioner samt indretning og produktdesign.
Uanset skala er det enkelte projekt altid præget af en tæt relation mellem teknologi og formgivning. Vi søger at udfordre grænserne mellem design, innovation og miljø, og har derfor fra skitsestadiet fokus på at indarbejde højteknologiske, bæredygtige løsninger som en integreret del af den overordnede designstrategi.
DISSING+WEITLING-teamet er karakteriseret ved stor diversitet i forhold til alder, interesser, nationaliteter og faglige profiler. Herigennem opstår et fagligt og socialt miljø præget af en uformel tone, tværfaglige diskussioner, selvstændighed og engagement.

Læs mere
Dorte Mandrup Arkitekter

Dorte Mandrup A/S

Dorte Mandrup Arkitekter ApS ejes og ledes af prof. arkitekt MAA DANSKE ARK Dorte Mandrup-Poulsen, der fungerer som overordnet designansvarlig.

Dorte Mandrup har 20 års anciennietet i faget og en stor erfaring i at sammenfatte og løse komplekse problemstillinger i arkitektonisk form. I sine løsninger har hun en særlig evne til at skabe stærke relationer til omkringliggende bygninger og altid sikre det sociale rum. Hendes evne til at skære ind til problemets kerne er anerkendt og brugt i internationale jurysammenhænge, som forelæser og professor.

Tegnestuen beskæftiger i dag omkring 32 medarbejdere. Det daglige arbejde udføres i mindre, veletablerede projektteams. Her varetager sagsarkitekter planlægning, økonomistyring og bemandingsplanlægning for deres respektive teams. Tegnestuens organisation sikrer en meget tæt dialog, således at vidensopsamling og vidensdeling har optimale vilkår. Samtidig sikres bygherren et konstant højt kvalitetsniveau. 

Tegnestuen råder desuden over bygge-økonomer med kompetencer indenfor byggejuridiske forhold - ansvar, aftaler og rettigheder, bygherrerådgivning, kvalitet – miljøstyring, risikoanalyse – successiv kalkulation af pris/tid, projektudvikling og –styring. Dorte Mandrup Arkitekter gennemfører en væsentlig del af sine opgaver som totalrådgiver hvilket sikrer en solid projekt-, projekterings- og byggeledelses erfaring. 

Tegnestuens arbejder spænder bredt fra masterplaner, idræt -og kulturinstitutioner, institutions -og skolebyggeri, boliger og domicilbyggeri til konvertering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Tegnestuens profil er baseret på innovation. Vi tager altid udgangspunkt i den givne kontekst og insisterer på at enhver opgave er unik og fortjener et unikt resultat. Det er altid tegnestuens ambition - på det foranliggende økonomiske, programmatiske og kontekstuelle grundlag - at destillere det “særlige”. Udviklingen af det arkitektoniske formsprog på grundlag af en nytænkning af programmet er en grundlæggende forudsætning for tegnestuens arbejdsmetode, ligesom undersøgelser af materialernes anvendelse på nye måder naturligt indgår i skitseringsprocessen. Flere af tegnestuens byggerier er prisbelønnede i ind- og udland, samt publiceret i en lang række internationale bøger og fagtidsskrifter. 

Læs mere