DU SKAL VÆRE MEDLEM FOR AT KUNNE DOWNLOADE DETTE DOKUMENT

Er du ikke medlem? Det kan du blive - læs mere om fordelene her

LOG IN

HR & personale

Har du brug for et ansættelsesbevis for overenskomstomfattet medarbejder, eller skal du til at forhandle løn? Her finder du information om arkitektbranchens overenskomstaftaler, pension, efteruddannelsesmidler, lønstatistikker, vejledninger til MUS og værktøjer til kompetenceudvikling.

Vi har samlet de vigtigste dokumenter, vejledninger og regler, som du har brug for på det personalejuridiske område, når medarbejderen er dækket af overenskomsterne, med Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Jordbrugsakademikerne (JA), Konstruktørforeningen (KF) eller Teknisk Landsforbund (TL). Generel information om personalejura kan du finde på DI's hjemmeside.

Det er Dansk Industri (DI) der varetager betjeningen af vores medlemmer og sagsbehandlingen af dine personale- og overenskomstsager. Du og din virksomhed skal derfor være medlem af DI, når der er ansatte medarbejdere i virksomheden.

Som medlem er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte DI's specialister i personalejura, hvis du har spørgsmål vedr. ansættelser, løn, afskedigelse m.m.

 

Lønstatistik

DI udarbejder hvert år en lønstatistik baseret på medlemmernes egne besvarelser. Herunder kan du hente de seneste tre års lønstatistikker.

Nedenstående løn- og personalestatistikker bygger på oplysninger indhentet blandt de medlemsvirksomheder, som har overenskomstansatte.

Den seneste løn- og personalestatistik fra 2017 er baseret på oplysninger fra 215 virksomheder, der tilsammen repræsenterer 3.650 overenskomstansatte medarbejdere.

Løn- og personalestatistikkerne omfatter de for medarbejderne individuelt aftalte lønninger, inkl. eventuelle funktionstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg, bruttolønsordninger, evt. fleksible personalegoder samt aftalte rådighedstillæg.

 

Lønstatistik 2017
Lønstatistik 2016
Lønstatistik 2015

MUS

Medarbejderudviklingssamtalen eller MUS er en planlagt samtale mellem en medarbejder og leder. Den foregår årligt og skal bruges til at arbejde målrettet med at udvikle medarbejderens kompetencer. Her har vi samlet vejledninger og skemaer der henvender sig dels til dig som arbejdsgiver og dels til din medarbejder.

Vi anbefaler, at du udskriver MUS-vejledningen, samtaleskemaet og konklusionsskemaet, inden du begynder at forberede og gennemføre MUS.

  1. Vejledningerne indeholder gode råd til, hvordan du forbereder, gennemfører og følger op på samtalerne
  2. Samtaleskemaet skal du både bruge til at forberede dig på MUS og benytte som disposition for samtalen
  3. Endelig kan det være en god ide at gå konklusionsskemaet igennem inden samtalen

For dig som leder

Formålet med en medarbejderudviklingssamtale er, at du som leder får en udviklende dialog med medarbejderen.

  • For en leder i en afdeling eller af en virksomhed er MUS en mulighed for, at du blandt andet kan få tilbagemelding på din lederadfærd, og du får lejlighed til at arbejde strategisk med medarbejdernes udvikling og få afstemt medarbejderens kompetencer med virksomhedens opgaver og mål
  • Vejledningen indeholder en introduktion til de fire faser, som MUS kan opdeles i. Her finder du bl.a. gode råd til, hvilke strategiske overvejelser du som en del af ledelsen bør gøre dig, inden du tager hul på årets medarbejderudviklingssamtaler
  • Som leder skal du bruge "Lederens MUS-vejledning og samtaleskema"

For dig som medarbejder

En medarbejderudviklingssamtale skal du bruge til at få en udviklende dialog med din leder.

  • Det er en samtale, hvor I kan gå i dybden med en række forhold omkring arbejdet, og hvor du kan sætte ord på dine ønsker og drømme for fremtidens arbejdsopgaver samt din udvikling
  • For medarbejderen er MUS en mulighed for, at du blandt andet at få indflydelse på din arbejdssituation og en mulighed for at få sparring og indflydelse på, hvor du skal bevæge sig hen. I nedenstående vejledning finder du blandt andet gode råd til, hvordan du forbereder, gennemfører og følger op på MUS
  • Som medarbejder skal du bruge "Medarbejderens MUS-vejledning og samtaleskema"
Lederens MUS-vejledning og samtaleskema
Medarbejderens MUS-vejledning og samtaleskema
Fælles konklusionsskema

Indenfor overenskomst

Størstedelen af medarbejderne hos medlemsvirksomhederne hos Danske Arkitektvirksomheder er omfattet af en af overenskomsterne indgået med Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Jordbrugsakademikerne (JA), Konstruktørforeningen (KF) og Teknisk Landsforbund (TL). 

Det drejer sig fx om arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere.

Overenskomsterne regulerer de fleste vilkår, som gælder i ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det gælder for eksempel regler om løn, pension, efteruddannelse og anciennitet.

Medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er forpligtet til at følge overenskomsterne.

Regler indenfor overenskomst

Når du har ansatte, der er omfattet af overenskomsterne er der en række regler, der gør sig gældende. Det gælder bl.a. pension, efteruddannelsesmidler, beregning af anciennitet og tidsbegrænsede ansættelser.

Vi har samlet regler og vejledninger, der gælder for dig som arbejdsgiver.

Under de enkelte overskrifter kan du finde vejledninger, der kan hjælpe dig og din virksomhed til at overholde overenskomsterne og sikre dig, at dine medarbejdere bliver rigtigt indplaceret på lønbåndene, at efteruddannelsesmidlerne bliver brugt korrekt og at tidsbegrænsede ansættelser foregår efter bogen. 

Du har som medlem eksklusiv adgang til flere af disse vejledninger og skal derfor være logget på for at kunne downloade og læse dem.

Udenfor overenskomst

Mange arkitektvirksomheder har også medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsterne. Det drejer sig bl.a. om administrativt personale, regnskabsmedarbejdere, IT-folk og  praktikanter.

Disse medarbejdere er ikke omfattet af vilkår som feriedage - og fuld løn under barsel. Medarbejderne følger i stedet den almindelige funktionær- og ferielov.

Hvis du har brug for en funktionærkontrakt, kan du skræddersy din egen på DI.dk.

Brug DI DokumentGenerator.

Hvis du har en tidligere teknisk assistent ansat i en HK stilling, skal du være opmærksom på, at medarbejderen er omfattet af overenskomsten mellem DIO II og Teknisk Landsforbund, fordi de har en uddannelse der er omfattet af overenskomsten.

Praktikanter

Mange arkitektvirksomheder bruger også praktikanter fra både Danmark og udlandet. Her gælder en række særlige regler, som skal følges. Læs om reglerne under de enkelte områder i menuen til højre.