TOP 10 SØGNINGER

23.09.16

Danish Association of Architectural Firms

Danish Association of Architectural Firms is an organization of private firms of consulting architects.

16.01.18

Danish Association of Architectural Firms

Danish Association of Architectural Firms is an organization of private firms of consulting architects.

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning og definerer roller og ydelser for arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt.

Der kan desuden bruges et ydelsesfordelingsskema til at fordele ydelser på de enkelte rådgivere, bygherre og

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Produktudvikling

Denne ydelsesbeskrivelse bruger du til designydelser, herunder konceptudvikling, produktudvikling og industriel design inden for f.eks.

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Anlæg og Planlægning

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med anlægsarbejder og planlægning.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ydelsesbeskrivelsen er en bruttoopremsning af ydelser.

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Som udført

I denne ydelsesbeskrivelse defineres den ydelse, som skal foretages for at bringe et projektmateriale til det niveau, hvor materialet og det aktuelt udførte projekt er i overensstemmelse med hinanden.

Såfremt bygherren ønsker "som udført" tegninger, skal dette fremgå af aftalen.

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning

Denne ydelsesbeskrivelse bruger du ved bygherrerådgivning.

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljørådgivning

Her finder du Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering og Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen med tilhørende vejledning.

Ydelsesbeskrivelsen "Arbejdsmiljøkoordinering, August 2014" omhandler kun ydelser i henhold til ”Bekendtgørelse om bygherrens

28.09.16

Overenskomst med Forbundet Arkitekter og Designere samt Jordbrugsakademikere

Overenskomsten med Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) og Jordbrugsakademikerne (JA) omfatter bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter, civilingeniører i arkitektur og design samt arkitekter fra andre EU-lande.

Overenskomsten med FAOD og JA gælder for en række medarbejdere:

28.09.16

Overenskomst med Teknisk Landsforbund

Overenskomsten med Teknisk Landsforbund (TL) omfatter følgende medarbejdergrupper: Tekniske assistenter/-designere/-tegnere, Byggeteknikere, Møbel- og indretningsarkitekter, Bygningskonstruktører og andre tekniske funktionærer samt elever.

Alle bygningskonstruktører uddannet i Danmark e