TOP 10 SØGNINGER

23.09.16

Danish Association of Architectural Firms

Danish Association of Architectural Firms is an organization of private firms of consulting architects.

28.09.16

Overenskomst med Teknisk Landsforbund

Overenskomsten med Teknisk Landsforbund (TL) omfatter følgende medarbejdergrupper: Tekniske assistenter/-designere/-tegnere, Byggeteknikere, Møbel- og indretningsarkitekter, Bygningskonstruktører og andre tekniske funktionærer samt elever.

Alle bygningskonstruktører uddannet i Danmark e

28.09.16

Tidsbegrænset ansættelse, ferieoverførsel og tjenesterejser

Når du har medarbejdere, der er ansat for en tidsbegrænset periode, fx i forbindelse med et bestemt projekt eller opgave, gælder der særlige forhold.

03.10.16

Small country – big architecture

Despite the country’s modest size, Denmark has made significant impressions worldwide.

06.10.16

STRATEGI

Vores arbejde i Danske Arkitektvirksomheder bygger på branchestrategien ”Vi bygger bedre liv” som dækker perioden 2018-2022.

Arkitektur er en væsentlig del af vores velfærdssamfund og en forudsætning for, at byer, byrum, landskaber, boliger og arbejdspladser kan understøtte det gode liv

06.10.16

Andre branchetal

Få nøgletal fra arkitektbranchen, analyser vedr.

07.10.16

Lovgivning og anvisninger

Der findes en række lovkrav, der er gældende på tilgængelighedsområdet og som skal overholdes. BR 15 er det vigtigste af disse dokumenter.

11.10.16

Præmiefordeling ved projektforsikringer

Når der tegnes projektforsikringer skal præmienfordelingen beregnes på baggrund af dels risiko for de enkelte rådgiveres område, dels honorarets fordeling.

13.10.16

Uddannelse, kurser og ekstra materiale om tilgængelighed

Universelt Design betyder lige muligheder for alle.

20.10.16

Aftaler mellem rådgivere

Arkitektvirksomheder har ofte behov for at samarbejde med andre arkitekter i længere tid og/eller i forbindelse med konkrete projekter.