TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivningsaftaler kræver en mere præcis afgrænsning af ydelsen i selve aftalen.

28.09.16

Efteruddannelse

Der gælder særlige regler for brug af efteruddannelsesmidler. Det gælder blandt andet til hvad og hvordan de skal bruges.

29.09.16

Aftaleformularer: Design

Designeren vil fungere som klientens tillidsmand, der rådgiver under iagttagelse af den fornødne fortrolighed. Det er designerens opgave at sørge for at klientens ønsker og behov bliver omsat til et færdigt resultat.

06.10.16

Sådan melder du dig ind

Grundlæggende oplysninger

Du skal udfylde

06.10.16

Internationale samarbejder

Danske Arkitektvirksomheder skaber netværk og samarbejder med andre lande. Det handler i høj grad om, hvilke lande din virksomhed er interesseret i. 

Har din virksomhed en interesse i et bestemt land?

07.10.16

Vejledning om andres konkurs

Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.

10.10.16

Gode råd om udbud

Der er ikke tale om en egentlig gennemgang af udbudsretten, men primært en overordnet belysning af konkrete emner, efterfulgt at et godt råd.

13.10.16

Arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning

Arbejdsmiljøet i den færdige bygning påvirker, dem der skal arbejde i bygningen både medarbejdere og driftsfolk og dem, der skal vedligeholde bygningen.

18.10.16

Krav til forsikringsselskaber

Danske Arkitektvirksomheders medlemmer er forpligtet til at have løbende professionel ansvarsforsikring med fast definerede minimumsvilkår.

04.11.16

Kapitel 3: Instruktioner

Dette kapitel i Kvalitetsledelseshåndbogen indeholder dokumenter, skabeloner og vejledninger til en lang række områder som projektstart, projektering og byggeledelse. 

Skabelonerne og vejledningerne bygger på et fiktivt firma, der hedder "Arkitektfirmaet KS".