TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning

Denne ydelsesbeskrivelse bruger du ved bygherrerådgivning.

28.09.16

Efteruddannelse

Der gælder særlige regler for brug af efteruddannelsesmidler. Det gælder blandt andet til hvad og hvordan de skal bruges.

29.09.16

Aftaleformularer: Design

Arkitektens arbejde vil ofte være ophavsretligt beskyttet, det gælder i princippet tegninger og det færdige værk. Det er derfor vigtigt, at arkitekten overvejer sin ophavsretlige stilling i en aftale.

06.10.16

Sådan melder du dig ind

Vi skal bruge forskellige oplysninger om dig og din virksomhed ved indmeldelse.

06.10.16

Internationale samarbejder

Danske Arkitektvirksomheder skaber netværk og samarbejder med andre lande. Det handler i høj grad om, hvilke lande din virksomhed er interesseret i. 

Har din virksomhed en interesse i et bestemt land?

07.10.16

Vejledning om andres konkurs

Er du i tvivl om din retsstilling i forhold til andres konkurs?

10.10.16

Gode råd om udbud

Der er ikke tale om en egentlig gennemgang af udbudsretten, men primært en overordnet belysning af konkrete emner, efterfulgt at et godt råd.

13.10.16

Arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning

Arbejdsmiljøet i den færdige bygning påvirker, dem der skal arbejde i bygningen både medarbejdere og driftsfolk og dem, der skal vedligeholde bygningen.

18.10.16

Krav til forsikringsselskaber

Danske Arkitektvirksomheders medlemmer er forpligtet til at have løbende professionel ansvarsforsikring med fast definerede minimumsvilkår.

04.11.16

Kapitel 2: Generelle procedurer

Dette kapitel er det tværfaglige niveau, der indeholder generelle procedurer for styring af dokumenter, levering af rådgivning og evaluering af kvalitetsledelsessystemet.

De generelle procedurer kan anvendes enkeltvis og er udarbejdet som selvstændige afsnit.