TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Som udført

Såfremt bygherren ønsker "som udført" tegninger, skal dette fremgå af aftalen. Aftales "som udført"-materiale, bør denne ydelsesbeskrivelse være en del af kontraktgrundlaget. 

Husk at angive niveauet for "som udført" tegningerne.

28.09.16

Gode råd om lønforhandling

Vejledningen orienterer om overenskomsternes regler for lønforhandling i det gældende lønsystem og giver en række gode råd og anbefalinger om tilrettelæggelse og gennemførelse af lønforhandlinger.

29.09.16

Aftaleformularer: Byggeri

ABR18, ABR Forenklet eller ABR89 forudsættes aftalt, og der henvises til de relevante ydelsesbeskrivelser fx Byggeri Landskab 2018 eller Byggeri og Planlægning, december 2012 samt ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning. 

05.10.16

Professionel ansvarsforsikring

Din arkitektvirksomheds professionelle ydelse indebærer et professionelt ansvar. Ansvaret skal dækkes af en professionel ansvarsforsikring.

06.10.16

ORGANISATION

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på en årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer. 

07.10.16

Sekretariat

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til fx medlemskab, kontrakter og udbud eller forsikringsforhold. Du kan ringe på tlf 32 83 05 00, sende en mail på info@danskeark.dk eller ringe direkte til den medarbejder, du har brug for at tale med.

10.10.16

Vilkår og tilmelding

Som medlem og deltager i Danske BoligArkitekter skal du bl.a. understøtte et standardiseret faseforløb i forhold til boligejerne og forpligte dig også til at foretage synlig prissætning af dine rådgivningsydelser.

Læs mere i "Vilkår for medlemskab" herunder.

13.10.16

FNs handikapkonvention - For arkitekter og arkitektvirksomheder

Der er kun medtaget artikler med direkte betydning for arkitekter og i artiklerne er kun fremhævet de dele der relaterer til arkitektfaget.

Artikel 2. Definitioner 

Der findes definitioner af følgende begreber:

14.10.16

Andre guidelines vedr. CSR

Byggeriets Samfundsansvar

04.11.16

Kapitel 2: Generelle procedurer

De generelle procedurer kan anvendes enkeltvis og er udarbejdet som selvstændige afsnit.