TOP 10 SØGNINGER

28.09.16

Overenskomst med Forbundet Arkitekter og Designere samt Jordbrugsakademikere

Overenskomsten med FAOD og JA gælder for en række medarbejdere:

28.09.16

Bruttolønsordninger

De overenskomster, der er indgået mellem DI, FAOD/JA, TL og KF gør det i højere grad end tidligere muligt for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten at indgå individuelle lønaftaler med virksomhederne.

03.10.16

Membership

Do you want to be a member of Danish Association of Architectual firms? There are a few requirements that you and your company have to live up to.

06.10.16

POLITISK FOKUS

Arkitektvirksomheder – og bygherrer for den sags skyld – bruger meget tid på udbud og prækvalifikationer, der efterfølgende smides væk. Det er en uholdbar forretningsmodel som i sidste ende spilder både skatteborgernes og rådgivers penge. Det arbejder vi på at gøre noget ved.

06.10.16

Tal & Analyser

Se hvordan vores medlemmer fordeler sig på fx omsætning og antal medarbejdere - og find de seneste branchetal og analyser baseret på egne tal, indberetninger fra vores medlemmer og på data fra Danmarks Statistik m.fl.

Vores medlemmer varierer meget i størrelsen – både når man ser på oms

07.10.16

Honorar- og betalingsforhold

Beregningsmodel for timesatser til videredebitering

Modellen kan bruges til at beregne lønomkostninger, hvis en arkitektvirksomhed udlåner en medarbejder til en anden arkitektvirksomhed. Modellen og vejledningen kan hentes herunder.

11.10.16

Præmiefordeling ved projektforsikringer

Vi har til brug for fordelingen af præmieudgiften udarbejdet et regneark, der baserer sig på forsikringsselskabernes risikovurderinger.

13.10.16

Uddannelse, kurser og ekstra materiale om tilgængelighed

På denne side kan du blive klogere på hvor og hvem, der tilbyder udbydende materiale og kurser om tilgængelighed. 

Kurser hos SBi

Hos SBi tilbyder de kurser om tilgængelighed både i forhold til lovgivning og praksis. 

20.10.16

Aftaler mellem rådgivere

Der er ingen facitliste for sådanne samarbejder, idet disse oftest vil basere sig på meget konkrete forudsætninger og forhold.

04.11.16

Ressourcestyring

Nedenfor er listet tre overskrifter, som hver tilhører et dokument, der er vedhæftet nederst på siden.