TOP 10 SØGNINGER

26.09.16

Ydelsesbeskrivelse: Produktudvikling

I ydelsesbeskrivelsen defineres designerens rolle i forhold til klienten samt designydelsen ved den indledende rådgivning, projektkoordinering, produktudvikling mv.

28.09.16

Lønpolitik

I følge lønsystemet i overenskomsterne skal virksomheder, som er medlem af Danske Arkitektvirksomheder, udarbejde en lønpolitik som understøtter de værdier, mål og strategier virksomheden har. Her finder du en vejledning samt en skabelon til udarbejdelse af lønpolitik.

Lønpolitikken ska

28.09.16

Praktikanter fra EU-lande

Studerende fra andre EU-lande har mulighed for at arbejde i en dansk virksomhed som led i deres uddannelse.

04.10.16

Valg af betalingsforhold

Valg af honorarform 2008Vejledning om Valg af honorarform for arkitekt- og ingeniørydelser ved Byggeri, Anlæg, Planlægning og Bygherrerådgiving, 2008.

Vejledningen giver klient og rådgiver en indføring i de forskellige honorarformer, som anvendes i aftaler om teknisk rådgivning og bista

06.10.16

Fokusudvalg og ekspertgrupper

Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg og ekspertgrupper er med til at sikre større gennemslagskraft, medlemsinvolvering og er samtidig en kvalitetssikring af de projekter sekretariat, bestyrelse og fokusudvalgene sætter i søen.

06.10.16

BRANCHESAMARBEJDE

Vi har et stort fokus på at skabe flere og stærkere alliancer i arkitekt- og byggebranchen. Mange af vores mærkesager deler vi med andre interessenter fx den grønne omstilling, transaktionsomkostninger, renovering og værdiskabelse i byggeriet.

10.10.16

Almindelige betingelser for rådgivning - ABR

ABR dokumenterne fra 2018 er mere komplekse end det gamle ABR 89, og det anbefales, at arkitekter sætter sig grundig ind i dokumenterne, inden de lægges til grund for en aftale.

12.10.16

AB 18

Der er tale om et såkaldt "agreed document", som er blevet til efter forhandling mellem byggeriets parter. AB 18 er derfor et kompromis mellem de involverede interesser. Derfor er AB 18 heller ikke en lov, men skal være aftalt i den konkrete bygge- og anlægsarbejde for at finde anvendelse.

14.10.16

FN's Global Compact

Global Compact er et frivilligt virksomhedsnetværk, startet af FN.

21.10.16

Fortrolighed & Cookies

Hvad er en cookie

En cookie er en lille fil, som hjemmesiden kan gemme på din computer. På den måde kan websitet genkende din computer fra besøg til besøg.